Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

Nieuw onderzoek: De 5G-MIX van VLAM - Vlaams voedingsgedrag ontrafeld (klik hier)

BELANGRIJK BERICHT VAN RENDAC

Vanaf 2024 zal Rendac de ophalingen verzorgen voor de slagersbijproducten. Dit betekent dat Rendac de ophalingen verzorgt en de contracten zal afsluiten.

De slagersbijproducten worden ingedeeld in drie categorieën: 

  • Categorie 3 CC03 slagersafval:  Dit zijn slagersbijproducten dat afkomstig zijn van een slagerij die een CC03(*) certificaat heeft. 
  • Categorie 3 NCC03(**) slagersafval: Dit zijn slagersbijproducten dat afkomstig zijn van een slagerij die geen CC03ertificaat heeft. 
  • Categorie 1/2 slagersafval: Dit zijn slagersbijproducten dat afkomstig zijn van een slagerij die een erkenning heeft om categorie 1/2 materiaal te verwerken. 

De tarieven die geldig zijn vanaf 2024: 

  • Stopkost: 23,5 /stop 
  • CC03 slagersafval:   6.5 EUR / 100 kg 
  • NCC03 slagersafval: 11 EUR / 100kg 
  • Cat1/2 slagersafval: 21 EUR / 100 kg 

(*) Beschikken over het CCO3 certificaat  betekent dat u voor het ophalen van het dierlijk afval van cat.3 erkend bent door OVOCOM( Belgisch overlegplatform van de diervoedersector).
Voor het bekomen en het behouden van dit certificaat moeten er jaarlijks, tegen betaling;  2 audits uitgevoerd worden door een onafhankelijke geaccrediteerde certificatie- of keuringsinstelling.

Deze audit staat volledig los van de audit met betrekking tot het bekomen -van de smiley ( validering van het autocontrolesysteem in de slagerij) .

Het beschikken over een dergelijk certificaat is dan ook enkel interessant wanneer er een zeer hoog volume aan dierlijk afval geproduceerd wordt.

(**) Dit betreft slagers die cat.3 dierlijk afval  laten ophalen.
Veel slagers hebben evenwel  nog steeds een toelating voor de verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal ( GRM) van de wervelkolom van runderen hoewel er enkel  dierlijk afval van cat. 3 geproduceerd wordt.
RENDAC zal door deze bestaande  toelating verplicht worden om  het dierlijk afval onder cat. 1 op te halen.

Op de volgende link kan u nagaan of  u over een dergelijke toelating beschikt :

https://www.static.favv.be/bo-documents/Inter_Adressenlijst_op_Erkenningscode_vleeswinkels.PDF

RENDAC vraagt  u om te gaan tot welke categorie uw slagersafval behoort en een aanpassing aan het contract te laten doen indien dat nodig is. 

Hebt u enkel dierlijk afval van cat. 3 en  staat u op de lijst met de ondernemingen die GRM van de wervelkolom  van runderen mag verwijderen dan dient u dit te wijzigen.

Dit kan op de volgende manieren:

1 via Foodweb 
Om toegang te krijgen kan u zich ofwel aanmelden met ITSME of met uw identiteitskaart en een kaartlezer ofwel met een gevalideerd e-mail adres of gebruikersnaam en een wachtwoord 

2. Door via het aanvraagformulier de stopzetting van de activiteit te melden  aan de Lokale Controle-eenheid via brief, fax of e-mail.

In de rubriek IV activiteiten dient u de volgende code in te vullen:
Plaatscode ( PL) : 009 ; Activiteitencode( AC) : 80 en Productcode (PR): 126
Ook de vermelding stopzetting dient aangekruist te worden en de datum vanaf wanneer de stopzetting ingaat.

Op onze website www.bb-bb.be rubriek nieuws/nieuwsupdate kan u het aanvraagformulier downloaden >>>  zie onder dit bericht !

Van zodra u niet meer voorkomt op de hogervermelde lijst  neemt u contact op met de klantendienst van RENDAC op het nr. 32( 0)53 640 234 of via e-mail klantendienst@rendac.com

Om praktische reden  is op korte termijn overeengekomen met RENDAC en het FAVV dat, indien de toelating voor de verwijdering van GRM niet langer van toepassing is,  een verklaring op eer ( zie kader) zou gedaan worden.

Belangrijke info aangaande vreemde voorwerpen in slagersmateriaal.

Omdat vreemde materialen in de afvalcontainers voor dierlijk afval de verwerking van het afvalmateriaal ernstig verstoren en de kwaliteit en veiligheid van het eindproduct in gevaar brengen, vraagt RENDAC met aandrang   om er voor te zorgen dat  wat in de afvalcontrainer belandt daadwerkelijk in de container hoort.

Het afvalmateriaal wordt namelijk niet zomaar verbrand maar wordt hergebruikt op een duurzame manier. Zo kan uw vleesafval gebruikt worden om petfood van te maken, of om te verwerken tot biodiesel of andere producten. 

Besteed dus extra aandacht aan het scheiden van uw slagersmateriaal. Enkel dierlijke bijproducten in de cat. 3 mogen in de containers terechtkomen. 

Plastic (folie, plastic bakjes, …), hout (satéstokjes, plankjes, …), metaal  (blik, messen, …), papier en karton, glas, visafval -etc horen niet thuis bij het dierlijk afval! 

Vanaf 2 februari 2024 zullen containers met niet-conform materiaal niet meer geledigd worden.

Bij herhaling  zal RENDAC  de  lediging uitvoeren onder cat.1  en het daarbij horende tarief.

Model van aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning - FAVV

>>> Modelbrief (hier downloaden)