Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

Het lidmaatschap bij van de Landsbond is de waarborg voor een succesvolle toekomst.

Als lid van de nationale beroepsvereniging geniet je van gratis bijstand en advies voor al de vragen en problemen waarmee je geconfronteerd wordt in verband met de uitbating van je beenhouwerij zoals oa. :


- Op Fiscaal vlak : BTW, directe belastingen, financiële- en boekhoudwetgeving, het forfait van toepassing voor de slagerij

- Op het vlak van de voedselveiligheid: een correcte en ondubbelzinnige verdediging van de zelfstandige slager bij het FAVV

- Op juridisch vlak: huurovereenkomsten, contracten, handelspraktijken, economische wetgeving, ..

- Op sociaal vlak: het sociaal statuut voor de zelfstandige

- Op technisch vlak: recepten en hulp bij fabricageproblemen, vele technische artikelen in De Belgische Beenhouwerij

Documentatie en informatie aangaande de meest diverse onderwerpen.Als lid van de Landsbond der Beenhouwers geniet je van vele voordelen.

- De Gids voor de autocontrole in de slagerij werd op maat van de ambachtelijke slager opgesteld en goedgekeurd door het FAVV. Hiermee ben je steeds op de hoogte van eventuele aanpassingen. De aankoopprijs is bovendien zeer voordelig voor onze leden.

- De Gids voor autocontrole in de slagerij is de basis voor het correct opvolgen van de hygiënewetgeving en het doorlopen van een audit.

- Dankzij het register met zijn vele invulformulieren is dit het hulpmiddel bij uitstek om op de meest éénvoudige wijze te voldoen aan de verplichtingen zoals opgenomen in de autocontrolegids. Dit register wordt jaarlijks aangevuld of volledig herwerkt en wordt gratis ter beschikking van de leden gesteld

- De verplichte microbiologische analyse van gehakt vlees wordt voor onze leden jaarlijks opgevolgd. Bovendien betaal je slechts de helft van de normale kostprijs van een analyse.

- De jaarlijkse informatie - en opleidingsavonden zijn gratis en gelden als bewijs van de  permanente vorming. Elke deelnemer ontvangt dan ook een certificaat van opleiding.

- Vele artikelen aangaande hygiëneopleiding worden gepubliceerd in “De Belgische Beenhouwerij” en komen in aanmerking voor de bijscholing, zowel wat betreft de zelfstandige slager als zijn personeel. Zo spaar je betaalde uren opleiding voor het personeel uit.

- Alle specifieke toestanden en problemen waarmee de zelfstandige slager wordt geconfronteerd worden 4 maal per jaar voorgelegd op de overlegvergadering met het F.A.V.V.

- De Landsbond zetelt in het Raadgevend Comité van het F.A.V.V. om u te verdedigen!

- De Landsbond onderhandelt met de FOD financiën voor het bekomen van een voordelige forfaitaire aanslag, zowel wat betreft de BTW als de directe belastingen.

- De Landsbond bekwam dat je voor een audit, uitgevoerd door SGS kan genieten van het groepstarief van 299 euro € in plaats van 385€. euro 

- De Landsbond der Beenhouwers verdedigt de belangen van de slagers bij de diverse Ministeries, Gemeenschappen en organisaties.

- Voor de slagers die het wensen wordt tegen een vergoeding de verkoopprijsberekening uitgevoerd.

- De Landsbond onderhoudt regelmatige contacten met de diverse slagerijscholen.

- De Landsbond der Beenhouwers geeft je de kans om, met een beperkte financiële inbreng, een succesvolle promotie te voeren.

- De drie jaarlijkse internationale vakwedstrijd Eurobeef  en officiële Meesterschapwedstrijd laten  zien dat echt vakmanschap nog bestaat. Wees op de afspraak end oe mee. Prijzen geven een gegarandeerde meerverkoop door de waardering die de verbruiker heeft voor je producten.

- Na het succesvolle ontdekkingsweekend in 2009 /2010 wordt dit initiatief, net als DE WEEK VAN DE SLAGER, jaarlijks herhaald .

- De Landsbond de Beenhouwers is eveneens lid van de Internationale slagersvereniging (CIBC) die 150.000 ambachtelijke slagerijen telt in 16 landelijke bonden in Europa. Deze organisatie verdedigt in de Europese raden in Brussel ons zelfstandig slagersberoep en samen wordt er gewerkt aan de opvolging en besluitvorming van de verschillende Europese Verordeningen die een belangrijke impact kunnen hebben op het voortbestaan van de zelfstandige slagerij.

- De Landsbond is als beroepsfederatie aangesloten bij het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), een neutrale ondernemersorganisatie. NSZ vaart een onafhankelijke koers en is niet gebonden aan een of andere politieke visie of een bepaalde sector

LIDKAART VAN DE LANDSBOND

Vanaf 2016 gingen wij van start met een lidkaart voor onze leden. In West-Vlaanderen, waar onze nationale voorzitter Ivan Claeys de lidkaart reeds jaren gebruikt, zijn de leden zeer tevreden over het aanbod van de erkende en betrouwbare partners. Onze voorzitters willen dat alle leden de kans krijgen om de trouwe partners van de Landsbond en van de Belgische Beenhouwerij te leren kennen en om te kunnen genieten van een ledenvoordeel bij deze partners om op die manier het lidgeld terug te verdienen. De lidkaart is dus niet alleen voordelig voor onze leden, maar biedt ook voordelen aan onze partners. Het is de bedoeling dat we komen tot een win-winsituatie waarbij onze leden slagers, spekslagers en traiteurs weten dat als ze voor een bedrijf kiezen, ze met een betrouwbare partner in zee gaan terwijl het bedrijf een ledenvoordeel kan aanbieden aan onze leden. Viermaal per jaar zullen in het magazine DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ alle partners met wie wij samenwerken met betrekking tot de lidkaart vermeld worden. Vanaf het moment dat u uw lidgeld betaald heeft, ontvangt u de lidkaart die u tal van voordelen biedt.  Vandaag vind je OP ONZE LEDENPAGINA'S alle partners en voordelen.

LEDENVOORDEEL IS NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES UITGAANDE VAN DE LEVERANCIERS

 
LID WORDEN? Contacteer één van de plaatselijke syndicaten en schrijf u in als lid van de Landsbond zodat u meteen van de voordelen van de lidkaart kunt genieten.
Meer info hierover kan u tevens bekomen bij de Landsbond op het nr 02/735 24 70.