Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

Publicatie KB 200 km - 28/07/2023

BELGISCH STAATSBLAD - MONITEUR BELGE — 28.07.2023 − Ed. 2 - Publicatie KB 200km - Publication AR 200km - MB-BS 2023-07-28 Nl – Fr.

AM zone à contraintes naturelles et specifiques Nl – Fr.

 

Geachte

Op vrijdag 28/7/2023 werd het KB dat de 80 km-regel aanpast gepubliceerd in het staatsblad (zie boven weblinks).

De publicatie van het KB betekent dat de straal van 80 km in 3 besluiten uitgebreid wordt naar 200 km voor operatoren die hun activiteit uitoefenen vanop een plaats die wordt aangeduid als geografische zone met specifieke of natuurlijke beperkingen. Deze geografische zones worden aangeduid door de Gewesten. Op heden heeft enkel de Waalse overheid dergelijke zones aangeduid (zie boven weblink).

De 3 besluiten zijn:

  • het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel;
  • het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne; en
  • het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen.

De informatie op onze website die verwijst naar 80 km zal eerstdaags aangepast worden.

Met vriendelijke groeten

Directiesecretariaat - Transformatie en Distributie van Levensmiddelen

FAVV - Food Safety Center

DG Controlebeleid

Kruidtuinlaan 55

BE - 1000 Brussel

Tel. +32 2 211 87 14