Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België


Presentatie studiedag docenten 30-08-2018

Enquête  V.I.S.-project ‘Vernieuwde 'AMBACHTELIJKE CHARCUTRIE' voor de ambachtelijke slagerij’ (klik hier)

Twee jaar geleden startte het VIS-project ‘Vernieuwde charcuterie voor de ambachtelijke slagerij’, een samenwerking tussen De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs in België en KU Leuven, gesubsidieerd door het VLAIO. De hoofddoelstelling van het project bestond er in om de kennis en expertise te verhogen bij de slagers omtrent innovatieve, kwaliteitsvolle charcuterie met een gezondere samenstelling (minder zout, minder en gezonder vet). In het kader van dit project werden verschillende workshops georganiseerd. Dezelfde informatie kwam ook uitgebreid en wetenschappelijk onderbouwd aan bod in vakartikels, gepubliceerd in de “Belgische Beenhouwerij”. Graag willen we nu van u weten in welke mate u met deze informatie aan de slag bent gegaan. 

Is het daarom mogelijk om onderstaande vragen in te vullen a.u.b.
Hartelijk dank.

Workshop 4 – zouterijwaren - Zout- en vetreductie - V.I.S.-project


 Film - Kookham - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 4 (klik hier)
 Film - Buikspek - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 4 (klik hier)
 Film - Bacon - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 4 (klik hier)
Workshop 3 – droge worst / salami  - Zout- en vetreductie - V.I.S.-project

 Film - Droge Worst - Gewolfd - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 3 (klik hier

 Film - Salami - Cuttermethode - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 3 (klik hier)

 Film - Salami - Combinatiemethode wolf-cutter - zout- en vetreductie - V.I.S.-project 3 (klik hier)
Workshop 2 - kookworst  - Zout- en vetreductie - V.I.S.-project 

  Film - Kookworst met cutter - zout- en vetreductie - V.I.S.-project (klik hier)
 
   Film - Kookworst met wolf zout- en vetreductie - V.I.S.-project (klik hier)

  Film -  Kookworst met vleeskorrel zout- en vetreductie - V.I.S.-project (klik hier)
Workshop 1:  paté - Zout- en vetreductie - V.I.S.-project 

  Film - Boerenpastei - zout- en vetreductie - V.I.S.-project (klik hier)
 
   Film - Smeerpastei -  All-in-one - zout- en vetreductie - V.I.S.-project (klik hier)

  Film - Smeerpastei  2 fase methode zout- en vetreductie - V.I.S.-project (klik hier)

Wat is het VIS project?

Met de technische dienst van de Landsbond hebben we, lang voor Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block opriep om suiker, zout en vet te beperken in onze voeding, een aanvraag ingediend bij het Agentschap Ondernemen om een project op poten te zetten om na te gaan hoe de ambachtelijke slager aan vet- en zoutreductie in ambachtelijke charcuterieproducten kan doen zonder aan smaak in te boeten.

Na maanden van spanning werd onze aanvraag door het Agentschap Innoveren en Ondernemen goedgekeurd.

Het is de bedoeling om de kennis en de expertise op het vlak van nieuwe, innovatieve, kwaliteitsvolle en gezonde charcuterieproducten uit vorige onderzoeken op een eenvoudige manier doorgeven wordt aan onze ambachtelijke slagers. Als targets kozen we voor producten in de productcategorieën leverbereidingen, kookworst, salami en zouterijwaren. 

In een tijdspanne van twee jaar zullen we, samen met Liselot Steen en Ilse Fraeye, Post-doctoral researchers van de Onderzoeksgroep voor Technologie en kwaliteit van Dierlijke Producten van de KU Leuven Campus Gent, heel Vlaanderen aandoen om met praktijkvoorbeelden aan te tonen dat het op een eenvoudige manier mogelijk is om de hoeveelheden zout en vet te reduceren in ambachtelijke charcuterieproducten.

Door deze nieuwe kennis om te zetten in de praktijk kunnen onze ambachtelijke slagers, zonder blikken of blozen, uiteggen aan hun klanten dat ze bezig zijn met de gezondheidsproblematiek. En dat de slager, op basis van wetenschappelijk onderbouwde studies, heerlijke producten kan maken zonder al te veel vet of zout. In een tijd waarin de gemiddelde consument heel wat energie en tijd stopt in gezonder eten is dat een boodschap die we zeker met z’n allen moeten uitdragen!

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang van dit interessante project en laten u zeker weten wanneer we met deze studie bij u in de buurt zijn. Vermits dit een Vlaams project is maar de Landsbond uiteraard deze uitzonderlijke kennis nationaal wil uitdragen, zal uiteraard alle informatie vertaald worden zodat ook onze Waalse slagers niet de kou blijven staan.