Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

ijken balansen : momenteel gaan er controleurs van de FOD Economie langs voor het nazicht van de balansen. Deze dienen immers om de 4 jaar herijkt worden. Kijk naar de groene sticker op uw balans. Als het nummer 14 hierop staat vermeld is uw balans aan herkeuring toe (2014 + 4 jaar).
Voor de ijking kan U één van de firma’s op bijgevoegde lijst contacteren. 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Quality-and-Security/Lijst-erkende-keuringsinstel...

Meer info ? :
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/metrologie/wettelijke-metrologie/metrologisc...