Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

02/07/2021

Forfait directe belastingen 

Hier vindt u de vindt u de forfaitaire grondslagen van aanslag wat betreft de directe belastingen  voor het aanslagjaar 2021 ( inkomsten 2020).

06/02/2021

Afschaffing  forfaitair belastingregeling vanaf 1 januari 2027

Dit geldt zowel wat betreft  BTW als inkomstenbelastingen

Tijdens een vergadering vorig jaar bij de FOD Financiën waarop  de vertegenwoordigers van al de betrokken  sectoren uitgenodigd waren , werd medegedeeld dat  het forfaitaire belastingsysteem afgeschaft zal worden.

Dit is een gevolg van een wijziging van het “Wetboek van Economisch Recht “.

Deze afschaffing  zou ingaan vanaf 1 januari 2023.

Aangezien deze datum zeer nabij is werd er onmiddellijk geijverd om een beter uitdoofscenario te bekomen, dit met succes.

De afschaffing van de forfaitaire belastingregeling wordt uitgesteld en zal gelden vanaf 1 januari 2027.
Dit geldt enkel voor diegenen die reeds het forfait toepassen.

Vanaf 1 januari 2022 kan er niet meer gestart worden met de forfaitaire belastingregeling.

Zoals vermeld in De Belgische Beenhouwerij nr.4  van 4 april 2021 vindt u hieronder het schrijven dat ontvangen werd van de FOD Financiën. 

Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen inzake zowel btw als inkomstenbelastingen

05/02/2021
Forfaitaire grondslagen van aanslag

Voorlopig BTW-forfait 2021
Berekeningsblad 2021     
Het onderscheid  tussen leveringen en restaurant-en cateringdiensten met betrekking tot het toepasselijk BTW tarief is opgenomen in het nr.  2.5.2 e.v. van de Circulaire  betreffende het geregistreerde kassasysteem