Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

VRAAG EN ANTWOORD

 

Wat verandert er in 2024 met betrekking tot de flexi-jobs ?

Voortaan mag   een werknemer niet meer als flexi-jobber werken bij een

“verbonden “  onderneming van dezelfde werkgever  , d.w.z. een andere onderneming van dezelfde werkgever

Het loon dat uitbetaald dient te worden is vanaf 1/1/2024 minstens gelijk aan het baremaloon van toepassing voor de sector ( uitgezonderd de Horeca-sector waar het oude régime van toepassing blijft, hetzij een minimumuurloon van € 11,19

Daar bovenop dient eveneens vakantiegeld , hetzij  7,67% van het flexi-loon uitbetaald te worden en heeft de flexi-jobber recht op dezelfde premies als de andere werknemers

De werkgeversbijdrage ( RSZ) wordt verhoogd tot 28 % ( voorheen 25%) op het brutoloon.

Diegenen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben of 45 jaar gewerkt hebben mogen onbeperkt bijverdienen als flexi-jobber.

Voor wie met vervroegd pensioen  gaat  zal er een grens ingevoerd worden vanaf 2025.

Voor niet gepensioneerden die ergens anders minimum 4/5 als loontrekkende werken  is vanaf aanslagjaar 2025 een plafond voorzien van € 12.000  . De inkomsten verkregen boven op dit bedrag zullen belast worden . 

 

Welk barema is van toepassing in het PC 119 Handel in voedingswaren?

Het  PC 119 is van toepassing op de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en is eveneens  van toepassing  op de beenhouwerijsector.

Dit PC is onderverdeeld in 3 subcategorieën waarvan de loonbarema’s verschillen :

PC 119.01 Algemeen

PC 119.02 Handel in bieren en drinkwaters ( Niet van toepassing)

PC 119.03 Technische functies in de slagerij.

Schoonmaakdiensten en chauffeurs vallen onder PC 119.01 en niet onder het barema van de technische functies in de beenhouwerij.

Wij vernemen dat dit onderscheid niet altijd correct toegepast wordt door de  sociale secretariaten.

NESTOR NV  PARTNER VAN DE LANDSBOND IVM FLEXIJOBS

Contactpersoon : 

Dries Dewitte 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
Dries.dewitte@nestor.be
www.nestor.be

actie Nestor: de leden van de Landsbond ontvangen € 1 korting op elk gepresteerd uur door de medewerker onder flexi-job statuut

------------------

In november voeren we een groot flexi-job gebruikersonderzoek (werknemers en werkgevers).

We willen in kaart brengen wie er momenteel beroep doet op een flexi-job, wanneer, hoe vaak en waarom. Bedoeling is dat we daar vanaf nu een jaarlijks onderzoek rond doen.

Hier vind je het onderzoek: https://myflexijob.be/flexi-job-onderzoek/

Graag onderzoek invullen en terugsturen aub

 Dave Peeters
dave@myflexijob.be
Tel: 0468/35.78.85
My Flexi-Job


My Flexi Job

My Flexi Job

Exclusieve korting voor onze leden bij My Flexi-Job
Wil jij in jouw slagerij ook starten met flexi-jobs? Surf dan zeker eens naar www.myflexijob.be.
Daar vind je alle informatie over werken met flexi-jobs én meer dan 10.000 kandidaten in heel
Vlaanderen die op zoek zijn naar een flexi-job. En als lid van de Landsbond Beenhouwers krijg
je er een exclusieve korting van 10% op jouw vacatures. Hiervoor stuur je een mailtje naar
info@myflexijob.be met vermelding van jouw lidnummer. Veel succes!

Dave Peeters
dave@myflexijob.be
Tel: 0468/35.78.85

My Flexi-Job
BTW: 0649.403.221
Bank: BE09 9731 5004 1957

 
.Meer info over raamcontract en INFOBROCHURE FLEXIJOBS :
http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/Raamovereenkomst_docx_158.pdf (wettelijk minimumloon is momenteel 9,88 euro/uur)
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/documents/pdf/FlexiJob_folder_N.pdfSTAPPENPLAN FLEXI-JOB

1. Afsluiten raamovereenkomst
Voor de tewerkstelling van start gaat dient een raamovereenkomst afgesloten te worden.
Dit is het kader waarbinnen toekomstige flexi-job tewerkstellingen kunnen gebeuren.
Een voorbeeld van raamovereenkomst vindt u in de rubriek flexi-jobs op onze website www.bb-bb.be

2. Flexi-job arbeidsovereenkomst
Naast deze raamovereenkomst dient ook bij elke  tewerkstelling  een arbeidsovereenkomst afgesloten te worden. Dit is per definitie een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk.
De arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling gesloten worden en is onderworpen aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Dit impliceert dat er eveneens een arbeidsongevallen verzekering dient afgesloten te worden voor de flexi-jobber.

3. Dimona-aangifte
Mondelinge overeenkomst:  voor dat de prestatie straat moet dagelijks de dimona-aangifte gedaan worden.
Schriftelijke overeenkomst: Bij de eerste tewerkstelling moet een dimona-aangifte gebeuren . Deze moet telkens hernieuwd worden bij elk kwartaal indien meerdere kwartalen overlapt worden.

4. Registratieverplichting

Dit kan op 3 manieren :
1. Via een systeem van tijdsopvolging dat de volgend gegevens bevat :
- De identiteit van de werknemer;
- Dagelijks het juiste tijdstip van het begin en het einde van de prestaties en de rustpauzes, deze gegevens moeten ingevuld zijn op het tijdstip zelf van de prestaties en de rustpauzes.;
- De periodes waarop de opgetekende gegevens betrekking hebben.
- De opgetekende gegevens moeten kunnen geraadpleegd worden door de werknemer  en de ambtenaar die belast is met het toezicht.
- Deze gegevens moet gedurende 5 jaar bewaard worden.
ofwel
2. Via het alternatief systeem van dagelijkse aanwezigheidsregistratie dat zich bevindt in de dimona-applicatie.
Ofwel
3. Via het systeem van het geregistreerde kassasysteem.