Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

Vlaanderen zet lokale voeding op de kaart

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Landbouw en Voeding, en VLAM geven de aftrap voor een initiatief dat het belang en de eigenheid van onze lokale voeding stevig en voor de lange termijn in de kijker zet. Het label “Lekkers van bij ons” zal de komende maanden en jaren breed worden gepromoot op alle plaatsen waar we te maken hebben met voedsel: aan de ingang van winkels en horeca, in de rekken van de supermarkt, op de menukaart,...

Toch gaat dit over meer dan een label. 31 Vlaamse federaties en verenigingen uit de voedingssector, horeca en handel zetten de schouders onder een brede waaier van tastbare acties die de lokale voeding in de kijker zetten.


De minister steekt haar enthousiasme over onze lokale voeding niet onder stoelen of banken: “Zowel de Belgische keuken als de basisproducten die er deel van uitmaken behoren tot de absolute wereldtop. Dat is in de eerste plaats de verdienste van degelijk vakmanschap, in alle geledingen van onze voedingsindustrie. Dat verdient meer aandacht en applaus. Het voorbije coronajaar was de waardering en belangstelling voor onze lokale economie en lokale voeding bijzonder groot. Noodgedwongen gingen we allen meer aan het fornuis staan. Tegelijk keken we reikhalzend uit om ons te laten verwennen door onze horeca. Dit momentum nemen we stevig vast om producten van eigen bodem sterker dan ooit naar voren te schuiven.”

Vlaams minister Hilde Crevits bracht, in samenwerking met VLAM, alle sectorverenigingen en federaties rond de tafel met één doel: We zetten de lokale voeding op de kaart zoals dat nog nooit eerder werd gedaan. “Het ontwerpen van een logo is slechts een eerste stap, de kunst bestaat erin om te overtuigen en alle betrokken partners met de neus in dezelfde richting te krijgen. De alliantie die we hiervoor konden aanspreken is ongezien. Dit is geen stunt of eenmalige actie, het is de aftrap van een project dat we op lange termijn willen doorzetten.”


De volledige Vlaamse voedingssector – van primaire productie tot kleinhandel; van verwerking tot de korte keten en de horeca – schaarde zich op enkele maanden tijd achter één sterk gemeenschappelijk doel: blijvende aandacht voor onze lokale voeding. Deelnemers onderschrijven een charter onder de noemer “Voedsel verbindt boer en burger”. Het project wordt gedragen door de sterke schouders van 31 partners die in Vlaanderen een sleutelrol spelen in onze voeding.

Dit is zonder meer de meest omvangrijke en ingrijpende campagne voor lokale voeding die we al ooit zagen in Vlaanderen. Dit vergde een intensieve samenwerking van federaties binnen uiteenlopende sectoren, van landbouw en horeca tot handel. Vijf belangrijke “werven” vormen de pijlers van deze campagne: het Algemeen Boerensyndicaat, de Boerenbond, Fevia Vlaanderen, Horeca Vlaanderen en Unizo.

De komende maanden zal er ingezet worden op het werven van ambassadeurs, het uitwerken van educatieve projecten en de maand van lokale voeding.

Retailers, horeca-uitbaters, verwerkers en producenten die zich engageren, zullen het gemeenschappelijk label ‘Ambassadeur Lekker van bij ons’ gebruiken. Hiervoor zijn fysieke en digitale dragers gemaakt waaronder een raamsticker, een muurplaat, een toogdisplay en een kledingpin. Naast het nieuwe label dat snel overal zal opduiken op onder meer de deur van de slager en het café en op de menukaart van het restaurant, zullen ook supermarkten aan de slag gaan met hun rayons, promostand en -folder. Verder loopt er nu al een onderzoeksproject om alle opleidingen in kaart te brengen en in de lessenpakketten te integreren, Zo wordt een brede waaier aan educatieve communicatie opgezet over lokale voeding. Daarnaast wordt mei vanaf 2022 de maand van producten van bij ons. Tijdens deze maand zal de hele keten lokale voeding extra in de kijker zetten.

Vier bedoelingen staan voorop: fierheid voor lokale voeding aanwakkeren, voorkeur voor deze producten, de herkenbaarheid van het lokale product verhogen en zowel de consument als de professional bewuster doen kiezen voor producten van bij ons

Het nieuwe label werd vandaag door de minister onthuld bij brouwerij De Hoorn / Palm in Steenhuffel. Palm is de eerste gehonoreerde ambassadeur van het label, waarna velen zullen volgen. “Dat gaan er snel vele honderden worden, over heel Vlaanderen,” verzekert Filip Fontaine. Als algemeen directeur van VLAM is hij de stuwende kracht achter het initiatief: “Elke ondernemer die lokale voeding produceert, verkoopt, verwerkt of serveert, en fier is om dat in het vaandel te voeren, kan het ambassadeurschap online aanvragen en het label gebruiken. Dit werd bewust zeer laagdrempelig gehouden. Gegadigden kunnen dit aanvragen via het platform voedselverbindtboerenburger.be.”

(*) Dit project berust op de actieve samenwerking tussen VLAM, het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid, Algemeen Boerensyndicaat, Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, Belgapom, BioForum, Boerenbond, Belgische Kalfsvleessector, Comeos, Federatie van het Belgisch Vlees, Fenavian, FERM, Fevia Vlaanderen, Groene Kring, Horeca Vlaanderen, Jong ABS, Landsbond der Beenhouwers, Landsbond Pluimvee, Nationaal Verbond van Eierhandelaars, Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen, Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties, Federatie van de Belgische groenteverwerking, Rederscentrale, UNIZO/Buurtsuper.be, Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen van België, Federatie van Vishandelaars, VISGRO, Steunpunt Streekproducten, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Bron: VLAM